KOMPAKTOWE URZĄDZENIE ODMULAJĄCE
dla systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
 
ZASTOSOWANIE 

Podstawową funkcją CLEANSON’a jest ochrona systemów rurociągów w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji przed osadzaniem się zanieczyszczeń stałych, poprzez ciągłe usuwanie zawiesin jednocześnie zapewniając odpowietrzanie instalacji. 

CLEANSON jest szczególnie zalecany dla: 

· budynków mieszkalnych i biurowych 
· sektora usług 
· instalacji przemysłowych
KONSTRUKCJA 

CLEANSON jest niezależnym kompaktowym systemem składającym się z: 

· separatora: nieruchomej części wyposażonej w wiele magnesów, zawierającej cylinder do rozdziału cząstek, którego boki wytwarzają pole magnetyczne oraz komory retencyjnej 
· układu hydraulicznego i elektromechanicznego: składającego się z pompy odpowiedniej dla konkretnego modelu, automatycznego spustowego zaworu kulowego, zaworu bezpieczeństwa (na wypadek zaniku napięcia lub przecieków) oraz detektora przecieków 
· skrzynki kontrolnej zapewniającej pełną automatykę i ochronę przeciwporażeniową
CLEANSON jest dostarczany okablowany, pomalowany i gotowy do instalacji. 

ZAKRES PRACY 

Objętość systemów              10 do 900 m3 
Maks. Ciśnienie pracy           10 bar 
Zakres temperatur                 -8° do +100°C 
Nominalna średnica systemu 40 do 600

ZALETY 
  • Wydajność optymalna 98%; usuwane są wszystkie cząstki do rozmiarów 40 mikronów
  • Woda pozostaje czysta bez użycia produktów chemicznych
  • Usuwanie osadów nie wytwarza zanieczyszczeń i jest nieszkodliwe dla środowiska
  • Lepsza kontrola zużycia energii: czyste rurociągi, eliminowanie lokalnego przegrzewania się i zatykania rur
  • Separator wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L
  • Powietrze usuwane jest automatycznie w sposób ciągły
  • Odłączany separator odpowiada międzynarodowym normom (DTU Nr 60-1)
  • Praca systemu może być w sposób ciągły monitorowana